Zmiany w przepisach mają poprawić zdawalność egzaminów praktycznych

Zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy w Polsce nie dochodzi nawet do 40%. Nowe przepisy, które są już gotowe mają poprawić tą sytuację. Czy w 2019 roku łatwiej będzie uzyskać prawo jazdy?

Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w innych krajach jest o wiele wyższa. W Niemczech praktykę za pierwszym razem zdaje 70 % kursantów, Wielka Brytania może zaś pochwalić się 60-procentowym wskaźnikiem zdawalności egzaminów praktycznych na prawo jazdy .

Nie za dobrze sytuacja wygląda w przypadku egzaminów teoretycznych. Wskaźnik zdawalności teorii jest zróżnicowana, średnio testy na prawo jazdy w Polsce zdaje niecałe 50% przystępujących do tej części egzaminu.

Nowe przepisy które są już gotowe mają poprawić zdawalność praktyki. Propozycja zmian zakłada przeniesienie odpowiedzialności za organizację i przeprowadzanie egzaminów z marszałka województwa na wojewodę-przedstawiciela władzy centralnej. Po wejściu w życie zmian Po zmianach to wojewoda będzie finansował egzaminatorów. Zerwana ma zostać zależność dochodów WORD-ów od ilości oblanych egzaminów na prawo jazdy.

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Projekt nowych przepisów trafił już do Prezesa Rady Ministrów. Być może  nowe przepisy wejdą w życie w roku 2020.

Image: