Zmiana terminu egzaminu WORD Warszawa

Zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy nie jest niczym wyjątkowym ani niewykonalnym. Egzamin na prawo jazdy możesz nawet odwołać zupełnie, jednak musisz spełnić dwa ważne warunki:

Zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy może odbyć się bez żadnych konsekwencji, jeśli zostanie zgłoszona najpóźniej dwa nie przed jego wyznaczonym egzaminem. Dodatkowo wniosek o zmianę terminu egzaminu lub jego odwołanie musi być zgłoszony w formie pisemnej.

WORD zwróci nadpłacone pieniądze

Odwołanie egzaminu na prawo jazdy – niezależnie od tego, czy jest to egzamin praktyczny, teoretyczny czy łączony – ale w wyznaczonym nieprzekraczalnym czasie da Ci możliwość odzyskania wpłaconych Ośrodkowi pieniążków. WORD wpłacone, lecz niewykorzystane pieniądze może też zaksięgować na poczet Twojego kolejnego egzaminu na prawo jazdy.

Testy na prawo jazdy - oficjalna baza egzaminacyjna

Image: