WORD Warszawa zawiesza egzaminy na niektóre kategorie prawa jazdy

Testy na prawo jazdy wszystkich kategorii uprawnień można zdawać w WORD Warszawa okrągły rok, cześć egzaminów praktycznych zostanie jednak zawieszona z dniem 1 grudnia 2018.

Na podstawie § 17  ust. 1  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez  egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych  w  tych  sprawach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zmianami) WORD Warszawa zawiesza przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Przerwa w egzaminowaniu związana jest z mogącymi wystąpić warunkami atmosferycznymi zagrażającymi bezpieczeństwu osób egzaminowanych.

Wznowienie egzaminów nastąpi gdy niekorzystne warunki ustaną.

Egzaminy teoretyczne na wyżej wymienione kategorie uprawnień odbywają się bez zmian.

Rozwiązuj: Testy na prawo jazdy na wszystkie kategorie.

Image: