Będzie można obejrzeć film ze swojego egzaminu?

Temat zielonego listka zaczyna blaknąć, pojawił się jednak inny ciekawy pomysł - dotyczący mozliwości oglądania filmów z egzaminów na prawo jazdy. Wprowadzenie tej zasady miałoby podnieść zdawalność, poprawić jakość szkolenia i... pozytywnie wpłynąć na wizerunek WORD.

Takie rozwiązanie zaproponował Poseł Andrzej Kobylarz (Kukiz15). Propozycja polega na tym, aby filmów z egzaminu na prawo jazdy mieli dostęp wszyscy kursanci, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy nie:

Do mojego biura poselskiego zgłosiła się grupa instruktorów nauki jazdy, która zwróciła uwagę na problem, jakim jest brak dostępu osób zdających na prawo jazdy do nagrań z praktycznej części egzaminu w celach szkoleniowych.

Mając na uwadze dobre przygotowanie przyszłych kierowców, zwracam się do Pana z propozycją wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zmiana ta miałaby dotyczyć dostępu do nagrania z egzaminu na prawo jazdy bez potrzeby odwołania się od wyniku egzaminu i składania skargi. Wielokrotnie kursanci zdają sobie sprawę z popełnionego błędu i nie ma potrzeby się odwoływać ale nagranie z egzaminu mogłoby stanowić dla osoby szkolonej materiał dydaktyczny. Zdający miałby możliwość przeanalizowania swoich błędów i omówienia ich z instruktorem. Rozwiązanie te nie wiązałoby się to dużymi kosztami dla WORD, bo polegałoby na nagraniu filmu kursantowi na nośnik pendrive lub płytę CD na życzenie egzaminowanego, z klauzulą, że może wykorzystać ten film wyłącznie do własnych celów lub celów szkoleniowych.
Dodatkowo kolejnym elementem zmiany mogłaby być możliwość aby kursant mógł obejrzeć film z egzaminu po zalogowaniu się do Portalu OSK bez możliwości kopiowania filmu.
Dostęp do nagrań z egzaminu mógłby również poprawić wizerunek WORD i pokazać jak naprawdę wygląda praca egzaminatora. Transparentność i przejrzystość zawsze prowadzi do budowania zaufania i tak byłoby w tym przypadku.

Mając na uwadze potrzebę wyrażoną przez środowisko zarówno instruktorów nauki jazdy jak i kursantów oraz możliwość lepszego przygotowania osób zdających egzamin na prawo jazdy, zwracam się do Pana z następującym pytaniem:

Czy Pan Minister zamierza podjąć działania zmierzające do wprowadzenia w/w proponowanych zmian w rozporządzeniach, w celu polepszenia sytuacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami?

Minister transportu nie ustosunkował się jeszcze do tej poselskiej interpelacji.

Image: