Testy na prawo jazdy: ile pytań na kategorię B?

Zgodnie z art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Cała pula pytań stosowanych w testach na prawo jazdy jest więc jawna i można ją porać ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Testy na prawo jazdy 2017. Pełna oficjalna baza pytań


Testy na prawo jazdy. Oficjalna baza pytań

Tajemnicą nie jest ilość pytań wchodzących w skład puli. Zgodnie z informacją przekazaną zdamyto.com, jak również dzięki odpowiedzi na zapytanie poselskie, w skład puli wchodzi łącznie 2661 pytań. Ile przypada na poszczególne kategorie prawa jazdy?

 • AM – 1179
 • A1 – 1283
 • A2 – 1282
 • A, 1286
 • B1 – 1286
 • B – 1865
 • C1 – 1336
 • C – 1350
 • D1 – 1330
 • D – 1339
 • T – 1239
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem – 452

Należy mieć jednak na uwadze, że że większość pytań egzaminacyjnych może być zadana podczas egzaminu dla różnych kategorii prawa jazdy.


Testy na prawo jazdy. Ile jest pytań z podziałem na wszystkie kategorie prawa jazdy?

Dokładnie wszystkie aktualne pytania egzaminacyjne jakie są stosowane na egzaminach państwowych można przeglądać po kolei w testach na prawo jazdy ZdamyTo.com

Image: