Prawo jazdy: jakie dokumenty trzeba mieć?

Wymagane dokumenty do prawa jazdy:

testy na prawo jazdy
Testy na prawo jazdy: pytanie z oficjalnej bazy egzaminacyjnej. Źdódło zdamyto.com.

  • wniosek o wydanie prawa jazdy - druk otrzymasz w wydziale komunikacji, albo znajdziesz na stronie ministerstwa infrastruktury
  • orzeczenie lekarskie,
  • aktualne zdjęcie do prawa jazdy. 
  • dowód tożsamości - dowód osobisty, lub paszport, a jeśli jesteś cudzoziemcem, weź kartę pobytu,
  • ksero dotychczasowego prawa jazdy - jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
  • pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego - jeśli nie masz 18. W dokumencie musi być wyrażona zgoda na rozpoczęcie kursu nauki jazdy i wydanie prawo jazdy.
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeśli ubiegasz się o prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo jeśli starosta skierował Cię na badania psychologiczne. 

Testy na prawo jazdy na wszystkie kategorie.

Image: