PKK Warszawa

PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę jest to elektronicznm dokumentem, który jest generowanym w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. PKK zawiera i informacje identyfikujące cię, jako osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

Sprawdź się przed egzaminem teoretycznym: testy na prawo jazdy takie same jak w WORD

Numer PKK jest niezbędny zarówno do zapisania się na kurs jak i zdania egzaminu na prawo jazdykażdej kategorii.

W pierwszej kolejności musisz zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i tam złożyć wniosek. 

PKK: jakie dokumenty?

Załączniki niezbędne do ubiegania się o PKK:

Dodatkowo, jeśli jest wymagane:

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w przypadku ubiegania się o prawo jazdy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E, 

  • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski, 

  • pełnomocnictwo – jeśli upoważniasz inną osobę do założenia PKK w Twoim imieniu.

Ważne

  • Wyrobienie numeru PKK wymaga wizyty w urzędzie. Nie musisz jednak wybierać się tam osobiście - możesz upoważnić do tego członka rodziny lub znajomego.
  • Utworzenie profilu jest bezpłatne.
  • Opłacie w wysokościo 17 zł podlega ustanowienie pełnomocnika do wyrobienia Profilu w Twoim imieniu. 

 

Image: