Parkowanie na chodniku - kiedy możesz zaparkować całym pojazdem?

Jak wiesz, parkowanie na chodniku jest możliwe. Manewr ten możesz jednak wykonać po spełnieniu określonych warunków.

Pytania odnoszące się do parkowania na chodniku znajdziesz już w testach na prawo jazdy. Przepisy regulujące ten manewr warto jednak znać, aby umieć zastosować je w ruchu drogowym i… uniknąć mandatu.

Kiedy można zaparkować na chodniku?

Zasady parkowania na chodniku reguluje art. 47. ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nim na chodniku możesz wykonać jedynie pojazdem o dmc nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

 1. Szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im
  ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.
 2. Koła jednego boku pojazdu znajdują się na chodniku, a drugiego drugiego boku na jezdni-z zachowaniem zasady wyrażonej w pkt 1.
 3. Koła przedniej osi pojazdu znajdują się na chodniku, a tylnej na jezdni-z zachowaniem zasady wyrażonej w pkt 1.
 4. Zaparkowany w całości pojazd znajduje się przy krawędzi jezdni. W ten sposób możesz zaparkować tyłem lub do krawędzi jezdni, ale
  1. Jak najbliżej krawędzi jezdni, oraz
  2. Przestrzegając zasadę wyrażoną w pkt 1.
 5. Na odcinku drogi nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się

Przy okazji –chodnik to też droga, o czym mówi art. 2. wymienionej wyżej ustawy:

droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla  rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Testy na prawo jazdy wszystkich kategorii - sprawdź za darmo czy zdasz teorię

 

Image: