Nowe znaki obowiązują już od 29 sierpnia 2018

Testów na prawo jazdy może nie trzeba będzie pisać od nowa, ale na nowe znaki trzeba uważać, bowiem nieprzestrzeganie jednego z nich karane będzie nawet 500-złotowym mandatem

Od 29 sierpnia 2018 obowiązują dwa nowe znaki drogowe

nowe znaki testy na prawo jazdy

  • D-54 „strefa czystego transportu” oznaczający wjazd do strefy czystego transportu
  • D-55 „koniec strefy czystego transportu”  oznaczający wyjazd ze strefy czystego transportu.

O wprowadzeniu nowych znaków Ministerstwo Infrastruktury poinformowało na swojej stronie internetowej:

Równocześnie weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które określa wymagania techniczne (m.in. konstrukcję) oraz warunki umieszczania nowych znaków. Ponadto przepisy tego rozporządzenia, stosownie do wymagań wynikających ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych

Zobacz: aktualne testy na prawo jazdy

Image: