Na co zwracają uwagę egzaminatorzy WORD?

Po zdaniu testów na prawo jazdy czeka Cię ostatni etap egzaminu na prawo jazdy - egzamin praktyczny. Na co zwracają uwagę egzaminatorzy WORD?

Egzamin na placu

Tu sprawa jest w miarę prosta. Brak ruchu drogowego, w pełni wyuczalne i powtarzalne elementy egzaminu nie powinny stwarzać Ci problemów.

Przepisy w sprawie egzaminowania jasno określają

  • jakie zadania masz do wykonać
  • jak je należy wykonać aby egzamin zaliczyć.
  • jak ma być oceniana prawidłowość wykonania poszczególnych zadań.

Instrukcja egzaminacyjna precyzyjne określa:

  • jak należy ustawić lusterka wsteczne oraz zagłówki,
  • co musisz widzieć w prawidłowo ustawionych lusterkach,
  • jak należy cofać na pasie ruchu,
  • kiedy przysługuje Ci poprawka zadania, a kiedy egzamin zostaje przerwany bez możliwości poprawki zadania i to już na etapie jazdy po pasie ruchu.

Zdanie tej części egzaminu  decyduje często (bo nie zawsze), czy  możesz na miasto wyjechać czy też nie.

W przypadku kategorii B prawa jazdy masz do zaliczenia zaledwie 3 zadania egzaminacyjne:

  1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
  2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.
  3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Ciężko Cię będzie ocenić jedynie na podstawie poprawności wykonywania zadań egzaminacyjnych.  Kolejna część egzaminu na prawo jazdy odbywa się więc w ruchu miejskim, a tam też masz do wykonania szereg zadań. Czy wystarczy poprawnie wykonać wszystkie zadania egzaminacyjne w ruchu miejskim? Nie. No i właśnie dlatego jazda egzaminacyjna oceniana jest jako całość.

Co interesuje egzaminatora?

Na egzaminie masz jechać po prostu poprawnie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i z zachowaniem zasad techniki kierowania pojazdem. Zgodnie z instrukcją egzaminacyjną

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,

b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Trudno zatem uznać że twoja technika kierowania jest poprawna, a umiejętność posługiwania się elementami sterowania pojazdem prawidłowa, gdy  sytuacji gdy silnik samochodu notorycznie gaśnie, a samochód panuje nad Tobą a nie Ty nad samochodem. Ale spokojnie – samo zgaśnięcie silnika, nawet kilkukrotne błędem egzaminacyjnym być nie musi. Egzaminator widząc Twoje (niebezpieczne) zachowanie na drodze może po prostu nie dopuścić Cię do samodzielnej jazdy w ruchu drogowym. To on przecież ostatecznie decyduje, o tym, czy jeździć możesz czy też nie.

Jakie zadania masz do wykonania w ruchu miejskim?

Zadania w ruchu miejskim

Zadania egzaminacyjne (Tabela nr 7 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 995)

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych
11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
12 Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):
– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
13 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14 Przejazd przez tunel*
15 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16 Wykonanie manewru wyprzedzania
17 Wykonanie manewru omijania
19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
21 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
22 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
(manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
23 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
– w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

*)   Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**)  Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Błędy na egzaminie

Egzaminu nie musisz zdać bezbłędnie, a błędów możesz zrobić nawet tyle ile jest zadań egzaminacyjnych. Ważne jednak, aby błędu nie popełnić dwa razy przy tym samym zadaniu, lub nie popełnić błędu z tzw "tabeli błędów" których popełnienie może skutkować przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.

Image: