Kiedy parkowanie na chodniku jest zabronione

Zagadnienie parkowania na chodniku jest poruszane już na etapie testów na prawo jazdy. Wprawdzie pytania z tej dziedziny nie należą do najtrudniejszych pytań z testów na prawo jazdy, ale jak się okazuje stan wiedzy na ten temat wśród kierowców bywa bardzo różny.


Parkowanie  na chodniku w testach na prawo jazdy. Źródło grafiki: zdamyto.com

Zasady wykonywania tego manewru reguluje art. 47 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nim na parkingu nie wolno ci zaparkować samochodu którego DMC przekracza 2,5 t.

Ponadto na chodniku nie wolno Ci zaparkować

  1. Kołami tylnej osi pojazdu.
  2. Na odcinku drogi objętym zakazem wyprzedzania.
  3. Na środku chodnika lub dala od krawędzi jezdni.
  4. Pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t.

Testy na prawo jazdy takie jak na egzaminie państwowym

Image: