Jakie światła należy włączyć na egzaminie praktycznym?

Umiejętność używania odpowiednich świateł jest już sprawdzana na etapie testów na prawo jazdy. Jakie właściwie światła należy włączyć podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy?

Włączenie niewłaściwych świateł (lub ich niewłączenie) może skończyć się wynikiem negatywnym egzaminu na prawo jazdy. 

Jakie światła włączyć na egzaminie?

Odpowiedź daje ustawa prawo o ruchu drogowym – użyć należy takich świateł na jakie zezwala prawo drogowe:

Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza

Przepisy zobowiązują cię Cię więc do jazdy na światłach mijania przez całą dobę

W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

…jednak zamiast nich – pod pewnym warunkiem wymienionym wyżej – możesz (ale nie musisz) używać świateł do jazdy dziennej.

Jakie światła na placu?

Odpowiednie światła należy włączyć już na etapie egzaminu na placu. W ramach zadania „Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu” masz do wykonania następujące występujące po sobie, mało skomplikowane czynności 

1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
2) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

Włączenie niewłaściwych świateł (lub ich niewłączenie) będzie błędem powodującym konieczność powtórzenia zadania. Jeśli podczas jego wykonywania popełnisz inny (lub ten sam błąd), wynik egzaminu będzie niestety negatywny.

Image: