Ile jest pytań na prawo jazdy kat b 2016?

Ile jest pytań na prawo jazdy kat b 2016? To pytanie nurtuje tysiące osób przygotowujących się do państwowego egzaminu na prawo jazdy. Oczywistym faktem jest, że wszystkie pytanie egzaminacyjne wykorzystywane na egzaminach państwowych są obecnie infromacją publiczną co znaczy, że wszystkie są jawne i ogólnodostępne. 

Zgodnie aktualną obowiązującą treścią ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Z treści ustawy wynika jednoznacznie, że jawna i ogólnodostępne są pytania egzaminacyjne oraz filmy i zdjecie nazwane w ustawie scenariuszami i wizualizacjami. Wszystkie te pytania z filmami i zdjęciami udostępnione są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa tutaj pod tym linkiem. Co ciekawe treść ustawy nie określa, że informacją publiczną są także odpowiedzi na te pytania. Dlatego na stronie ministerstwa można zobaczyć dokładnie wszystkie pytania niestety bez prawidłowej odpowiedzi. 

 

Wróćmy do tego ile jest pytań na prawo jazdy. W bazie można naliczyć około 2650 pytań na wszystkie kategorie prawa jazdy prawa jazdy łącznie z tramwajowymi. Dlaczego podajemy około, a przecież pytania na stronie ministertwa można policzyć co do jednego. Pytania na stronie ministerstwa nie są ponumerowane i kilka z nich się powtarza przypuszczalnie dlatego, że to samo pytanie jest dla kilku kategorii (głównie pytania dotyczące pierwszej pomocy). 
Na wyżej wymienionej stronie ministerstwa pytania każdy może sobie policzyć podzielone one zostały na pięć części i można je przeglądać tutaj. 

Część I pakiet pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. 

Część II pakiet pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. 

​Część III pakiet pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. 

​Część IV pakiet pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. 

​Część V pakiet pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. 

Niestety pytania podzielono na pięć części bez określonych kryteriów i podział ten jest zupełnie losowy. Wymieszane są pytania na wszystkie kategorie łącznie z pytaniami egzaminacyjnymi na uprawnienia do kierowania tramwajem. Sprawia to, że strona ministerstwa nie nadaje się do nauki i przygotowania do egzaminu. Spełnia tylko zamierzenia ustawodawcy i podaje wszystkie pytania do wiadomości publicznej. 
Ministerstwo nie podaje też które pytanie jest dla której kategorii, ponieważ nie wymaga tego ustawa. To dało firmom opracowującym bazę pytań pełną dowolność przyporządkowanie określonego pytania do określonej kategorii. Dlatego nie można określić jednoznacznie ile jest dokładnie pytań egzaminacyjnych na kategorie B. 

Jedno co można powiedzieć na pewno to, że pytań egzaminacyjnych na kategorie B jest mniej niż 2300 sztuk, ponieważ wszystkich pytań łącznie z tramwajowymi mamy tylko około 2650. Pytanie dotyczące kategorii AM, A, C i D także w większości nie pojawią się na egzaminie teoretycznym dla kategorii B, część z nich jest jednak wspólna na wszystkie kategorie. 

Najważniejszym wnioskiem jest jednak to, że wszystkie pytania egzaminacyjne są dziś w pelni jawne. Przygotowanie do egzaminu przez to jest zdecydowanie łatwiejsze niż było jeszcze w 2015 roku, kiedy baza pytań była tajne. Podstwą, która zagwarantuje dziś skuteczne przygotowanie do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy są odpowiednie materiały dodaktyczne takie jak portal ZdamyTo.com. 

Wszystkie pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B są dostęne w testach na prawo jazdy online na ZdamyTo lub w aplikacji do pobranie na system Android. Baza pytań na prawo jazdy z kategorii B na portalu ZdamyTo.com składa się z około 2000 sztuk pytań egzaminacynych. 

 

 

Image: