Czy w 2018 roku wejdą nowe zasady praw jazdy?

Nowe zasady prawa jazdy o których mowa od dłuższego już czasu wciąż budzą ogromne emocje. Czy zmiany wejdą jeszcze w 2018 roku?

Coraz więcej wskazuje na to, że zmiany w 2018 roku zostaną definitywnie przesunięte i to na czas nieokreślony. Posłowie przegłosowali niedawno ustawę, teraz zajmie się nią senat i prezydent.

Nowa ustawa znosi termin wprowadzenia okresu próbnego który pierwotnie  miał zacząć obowiązywać od 4 czerwca 2018.

Jakie zmiany były planowane?

Młodzi kierowcy mieli być objęci specjalnym nadzorem i ograniczeniami. Co miało zmienić się 4 czerwca 2018?

  • Okres próbny:  przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.

  • W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.

  • Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.

  • Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.

  • Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.

  • Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.

  • Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.

  • Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.

  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Tym razem nie wyznaczono terminu wejścia w życie okresu próbnego.

W uzasadnieniu do przegłosowanej ustawy czytamy:

Celem niniejszej nowelizacji jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami Interesariuszy, w części dotyczącej CEK a także uzupełnienie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Projekt zakłada uruchamianie funkcjonalności systemu CEPiK2.0 w następstwie komunikatu  ogłaszanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych.

Rozwiązuj: testy na prawo jazdy takie same jak w WORD

 

Image: